Tian Jin

天津市南开区王顶堤苑中路林苑北里23号楼底商

Floor 1th ,Linyuan Bei li  No 23,
Wangding Diyuan zhong Road,
Nan kai District,
Tianjing City, China