Fu’zhou

福建省福州市台江区万象城商业广场

Wan xiang city commercial plaza,
Taijiang District,
Fuzhou City,
Fu jian Province, China